اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم انبارداده و مکعب
 • پردازش تحلیل آنلاین
 • یکپارچه‌سازی داده از منابع گوناگون
 • طراحی و ایجاد انبار داده
 • گزارش‌گیری پویا از انبار داده
 • زبان MDX

سیلابس دوره:

 • مفاهیم اولیه و تعاریف شامل (مخزن داده، مدلسازی چند بعدی، تکنولوژی‌های تحلیل چند بعدی، مکعب‌های اطلاعاتی، اصول اولیه طراحی مخزن داده، نگاهی به سایر تکنولوژی‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی جایگاه تحلیل چند بعدی اطلاعات، ETL و نگاهی به ابزارهای این حوزه)
 • ساخت یک مکعب تحلیلی نمونه و بررسی اولیه مفاهیمی مانند بعد، اندازه، سلسله مراتب، نحوه تجمیع اطلاعات، اندازه‌های محاسباتی
 • نحوه مدلسازی و طراحی مخزن داده به کمک مجموعه‌ای از مثال‌ها در حوزه‌های مختلف شامل حوزه‌های فروش، مالی، انبار
 • آشنایی با زبان MDX

بیش‌تر بدانید

معرفی دوره انبار داده مقدماتی و پیشرفته:من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789