محتوای دوره:

  • حل نمونه‌های موردی(Case Study) و مثال‌های کاربردی با استفاده از ابعاد گسترده زبان MDX در قالب کارگاه

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
9/۵۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری۲۴ ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین7/۵۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره آنلاین۲۴ ساعت
پیشنیاز

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789