در دوره آموزشی آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه‌های مالیاتی با فرآیند دادرسی و جرائم، تغییرات بخشنامه‌های مالیاتی و نحوه‌ی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا خواهید شد.

آنچه در دوره آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه‌های مالیاتی فرا خواهید گرفت:

  • آنچه از قانون در ارتباط با دادرسی مالیاتی باید بدانید
  • چگونه از سال ۹۸ به بعد رسیدگی می‌شویم
  • آیین نامه دادرسی مالیاتی در رسیدگی به عملکرد مالیاتی
  • آیین نامه دادرسی مالیات بر ارزش افزوده
  • چگونه در هیات‌های مالیاتی از خود دفاع کنیم
  • تغییر در دادرسی که از دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی است
  • آشنایی با رسیدگی تراکنش بانکی

ایین دادرسی


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 3,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین 4 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789