در دوره آموزشی آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه‌های مالیاتی با فرآیند دادرسی و جرائم، تغییرات بخشنامه‌های مالیاتی و نحوه‌ی اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی آشنا خواهید شد.

آنچه در دوره آیین دادرسی مالیاتی و مرور بخشنامه‌های مالیاتی فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با فرآیند اعتراض به برگ تشخصی مالیاتی و مهلت‌های اعتراض به ارزش افزوده
  • آشنایی با آخرین تغییرات در بخشنامه‌های مهم و پرکاربرد مالیاتی که در لایحه نویسی مفید و موثر می باشند.
  • آشنایی با جرائم مربوط به فرآیند دادرسی و نحوه دریافت بخشودگی
  • آشنایی با آخرین ضوابط و مقررات مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتقال مازاد آن به سرمایه در سال 1398
  • مروری بر احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

ایین دادرسی


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 1,200,000 ریال
مدت دوره آنلاین 4 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789