آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی آنهاست. تحلیلگران، صورت‌های مالی یک شرکت را میگیرند و با انجام اقدامات مقایسه ای به تجزیه و تحلیل آن می پردازند. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ها سعی میشود وضعیت سود آوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد. ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت میتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط را اتخاذ کنند. در دوره آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم موارد ذیل را فراحواهید گرفت.

آنچه در دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی فرا خواهید گرفت:

 • تشریح ماهیت حساب ها و درک نحوه‌ی گردش آن ها در رویدادهای مالی
 • آشنایی با صورت مالی مطابق استاندارد 1 ایران “نحوه ارائه صورت‌های مالی “
 • درک نحوه ارتباط بین صورتهای مالی
 • تشریح انواع روش های تجزیه و تحلیل
 • تشریح شاخص های تجزیه و تحلیل ؛
  – شاخص‌های بهره‌برداری دارایی
  – شاخص‌های عملکرد عملیاتی
  – شاخص‌های نقدینگی
  – شاخص‌های ساختار سرمایه و توانایی مالی
  – شاخص‌های بازده سرمایه‌گذاری
  – شاخص‌های عملکرد بازار
  – شاخص‌های واحد مالی و حسابداری
  – شاخص‌های سنجش واحد مهندسی
  – شاخص‌های واحد منابع انسانی
  – شاخص‌های واحد لجستیک
  – شاخص‌های واحد تولید
  – شاخص‌های واحد فروش و بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی واقعی با بکارگیری شاخص‌های ارزیابی با دو رویکرد تحلیل نسبت‌ها و تحلیل روندها

در پایان دوره به فراگیران محترم گواهی حضور در دوره آموزش تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، از طرف موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم اعطا می‌گردد.جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
10,000,000 ریال
مدت دوره حضوری18 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین9,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین۱۸ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789