ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی آنهاست. تحلیلگران، صورت‌های مالی یک شرکت را میگیرند و با انجام اقدامات مقایسه ای به تجزیه و تحلیل آن می پردازند. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ها سعی میشود وضعیت سود آوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد. ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت میتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط را اتخاذ کنند.

آنچه در دوره تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی فرا خواهید گرفت:

  • مروری بر مفاهیم گزارشگری مالی
  • ارتباط بین صورت‌های مالی
  • مبانی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • مراحل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • متدهای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
  • تجزیه و تحلیل افقی و عمودی و صورت‌های مالی هم‌تراز


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۱۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789