ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

قوانین مالیات‌های مستقیم دانشی است که به افراد یا مدیران مالی سازمان‌ها کمک می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مالیاتی، از پرداخت‌های نادرست مالیات جلوگیری کنند.
بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظفند بخشی از درآمد خود را تحت عنوان مالیات مستقیم به دولت پرداخت کنند. هم‌چنین باید مفاد مختلف این قانون را در دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ثبت اسناد مالی رعایت کنند. رعایت مفاد مختلف این قانون و آگاهی از موارد مشمول و معافیت آن برای هر سازمان یا شرکت ضروری می‌باشد.

آنچه در دوره آشنایی با قوانین مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با اصلاحات جدید قوانین مالیات های مستقیم
  • نحوه برخورد با قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن
  • دفاعیات مالیاتی
  • نحوه تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی
  • معافیت و بخشودگی‌های مالیاتی


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۱۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789