قوانین مالیات‌های مستقیم دانشی است که به افراد یا مدیران مالی سازمان‌ها کمک می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مالیاتی، از پرداخت‌های نادرست مالیات جلوگیری کنند.
بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظفند بخشی از درآمد خود را تحت عنوان مالیات مستقیم به دولت پرداخت کنند. هم‌چنین باید مفاد مختلف این قانون را در دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ثبت اسناد مالی رعایت کنند. رعایت مفاد مختلف این قانون و آگاهی از موارد مشمول و معافیت آن برای هر سازمان یا شرکت ضروری می‌باشد.

آنچه در دوره آشنایی با قوانین مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن فرا خواهید گرفت:

  • آشنایی با اصلاحات جدید قوانین مالیات های مستقیم
  • نحوه برخورد با قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن
  • دفاعیات مالیاتی
  • نحوه تنظیم لوایح دفاعی مالیاتی
  • معافیت و بخشودگی‌های مالیاتی


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۱۲ ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789