ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

دوره آموزش فروش

پوشش مناسب فرایندهای عملیاتی فروش در شرکت‌ها، مستلزم آشنایی با سیستم فروش و نحوه ارتباط آن با سایر سیستم‌های یکپارچه می‌باشد. در این دوره، شرکت‌کنندگان با سناریوهای مختلف فروش و کنترل آن‌ها، عملیات حسابداری، محاسبات پورسانت و گزارشات سیستم آشنا خواهند شد تا بتوانند آن‌ها را به عنوان یک ابزار کارآمد برای اجرای مناسب سیاست‌های … ادامه

دوره آموزش فروش راهکاران

ماژول فروش راهکاران علاوه بر یکپارچگی با ماژول‌های دریافت و پرداخت، انبار و حسابداری انبار و دفترکل، انواع فرایندهای پردازش سفارش مشتری، از ثبت درخواست فروش گرفته تا صدور فاکتور فروش و سند حسابداری را پوشش داده و ضمن بهبود فرایندهای فروش، هزینه پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان را کاهش و سرعت آنرا افزایش می­‌دهد.