ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

دوره آموزش تدارکات

اجرای سیاست‌های موسسات در امر خرید و پاسخ به موقع به درخواست کالا و خدمات مراکز درخواست کننده، مستلزم استقرار سیستم کارآمد تدارکات است، زیرا دسترسی به اطلاعات روز کالاهای مورد نیاز، مانده‌ حساب فروشندگان، امتیازات اعطایی به آن‌ها، اولویت‌بندی خرید کالاها و خدمات و… پیش نیاز هر گونه مصلحت‌اندیشی برای خرید و اجرای سیاست‌های … ادامه

دوره آموزش تدارکات راهکاران

در دوره آموزش تدارکات راهکاران مفاهیم حوزه خرید، جاری سازی آئین نامه معاملات، مکانیزه کردن فرایند تائیدات اسناد، مشاهده اسناد بازخرید، ارزیابی تامین کنندگان، نحوه تسویه حساب با تامین‌کنندگان، مشاهده مانده حساب‌ها و انعکاس این هزینه‌ها درنرم‌افزار مالی جهت ارائه گزارشات به ذی نفعان داخلی و بیرونی را تشریح میکنیم.