ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

دوره آموزش بهای تمام شده

نرم‌افزار بهای تمام شده به عنوان نقطه عطف نرم‌افزارهای مالی، وظیفه ارائه اطلاعات به موقع، دقیق و مناسب فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد. این نرم‌افزار امکان کنترل فعالیت‌ها و هزینه‌ها را در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد و بستر مناسبی را برای پیاده‌سازی حسابداری سنجش مسئولیت فراهم می‌آورد. داده‌ها و … ادامه

دوره آموزش بهای تمام شده راهکاران

با استفاده از نرم‌افزار بهای تمام شده راهکاران می‌توانید فرایند محاسبه بهای تمام شده را در سازمان خود با سهولت پیش ببرید. این نرم‌افزار از طریق جمع آوری اطلاعات کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده و انجام تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر مراکز و تسهیم مصرف کالا می‌تواند بهای تمام شده را به روش استاندارد و واقعی محاسبه نموده و بهای تمام شده محصولات و انحرافات موجود را جهت تصمیم‌گیری مناسب در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد.