یکی از اهداف اصلی موسسه آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی به فراگیران در راستای تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت حضور موفق و قدرتمندانه در بازار کار و پیشرفت در جایگاه شغلی است. برای پاسخگویی به این نیاز، دوره‌های آنلاین مهارتی با دو عنوان دوره جامع مهارتی ویژه کارجویان و کارشناسان و دوره جامع مهارتی ویژه سرپرستان و مدیران طراحی شده‌اند.

 

مدیران استخدام معمولاً به دنبال متقاضیانی هستند که دارای هم مهارت ‌های سخت و هم مهارت های نرم باشند. مهارت‌ های سخت شامل مهارت‌ های شغلی و دانشی است که برای انجام شغل و حرفه به آن نیاز است.

از طرف دیگر مهارت‌ های نرم، مهارت‌ های درون فردی است که معمولاً به سختی ارزیابی می‌شوند. مهارت‌ های  نرم شامل مهارت‌ های ارتباطی، مهارت‌ های شنیداری و مهارت درک متقابل در میان بقیه افراد است.

فراگیران دوره‌های جامع آنلاین مهارتی، مباحثی همچون نوشتن یک رزومه موثر، اصول یک مصاحبه کاری موفق، اصول مذاکره و مباحثی از این دست را فرا خواهند گرفت که باعث تقویت مهارت‌های نرم و در نتیجه آن پیشرفت شغلی و یا ورود به مجموعه دلخواه خواهد شد.

 

 


ویدیوهای مرتبط با دوره‌های مهارتی

 

ویدیو آموزشی چطور یک رزومه کاری موثر بنویسیم؟

ویدیو آموزشی چطور مذاکره کنیم

ویدیو آموزشی چطور آداب و معاشرا کاری داشته باشیم

ویدیو راهکارهای حل مساله و تعارض