یکی از اهداف اصلی موسسه آموزش همکاران سیستم، ارائه خدمات آموزشی به فراگیران در راستای تقویت مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت حضور موفق و قدرتمندانه در بازار کار و پیشرفت در جایگاه شغلی است. برای پاسخگویی به این نیاز، دوره‌های آنلاین مهارتی با دو عنوان دوره جامع مهارتی ویژه کارجویان و کارشناسان و دوره جامع مهارتی ویژه سرپرستان و مدیران طراحی شده‌اند.

 

مدیران استخدام معمولاً به دنبال متقاضیانی هستند که دارای هم مهارت ‌های سخت و هم مهارت های نرم باشند. مهارت‌ های سخت شامل مهارت‌ های شغلی و دانشی است که برای انجام شغل و حرفه به آن نیاز است.

از طرف دیگر مهارت‌ های نرم، مهارت‌ های درون فردی است که معمولاً به سختی ارزیابی می‌شوند. مهارت‌ های  نرم شامل مهارت‌ های ارتباطی، مهارت‌ های شنیداری و مهارت درک متقابل در میان بقیه افراد است.

فراگیران دوره‌های جامع آنلاین مهارتی، مباحثی همچون نوشتن یک رزومه موثر، اصول یک مصاحبه کاری موفق، اصول مذاکره و مباحثی از این دست را فرا خواهند گرفت که باعث تقویت مهارت‌های نرم و در نتیجه آن پیشرفت شغلی و یا ورود به مجموعه دلخواه خواهد شد.

 

 

سایر تک دوره‌های این حوزه:

آنچه فرا خواهید گرفت:

 • روش تدریس
 • مدیریت کلاس درس
 • سخنرانی و فن بیان
 • خودسازی
 • طراحی دوره آموزشی
 • تولید محتوا
 • بازاریابی رویداد و روش جذب مخاطب

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آنچه فرا خواهید گرفت:

• تکنیک‌های گوش دادن فعال
• مکث صحیح، آکسان‌گذاری صحیح روی واژه‌های مکالمه
• تکنیک‌های آغاز مکالمه (Greeting) و نکات پیش از شروع گفتگو
• خوش‌آمد‌گویی و پایان‌بندی مناسب مکالمه
• افزایش هوش کلامی در ارتباط با مشتری
• هدایت مکالمه، مدیریت صحیح زمان مکالمه جهت جلوگیری از اتلاف وقت
• شناسایی تیپ شخصیتی مخاطب از طریق مکالمه تلفنی
• تفاوت خانم‌ها و آقایان در مذاکره تلفنی
• تکنیک‌های متقاعد‌سازی مشتری
• آشنایی با حقوق مشتری
• شناسایی صدای مشتری (VOC)
• چرخه مشتری مداری (CRM)
• مدیریت تجربه مشتری (CEM)
• انواع و اثرات نارضایتی مشتری
• تکنیک‌های پاسخگویی به اعتراض و شکایات تلفنی
• مدل LAST در رسیدگی به شکایات
• کاربرد تحلیل رفتار متقابل (TA) در آرامش دادن به مشتری شاکی
• تکنیک‌های پرسش‌گری موثر جهت حل مشکل مشتری

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آنچه فرا خواهید گرفت:

• مهارت مورد نیاز فروشنده حرفه‌ای
• مراحل فروش
• تکنیک‌های فروش حرفه ای AIDA ، بومرنگ، FAB و …
• غلبه بر نه مشتری
• انواع پرسش‌ها در فروش
• تکنیک‌های خاتمه فروش
• مهارت‌های نرم ارتباطی مورد نیاز فروش

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آنچه فرا خواهید گرفت:

 • مذاکره:
  • شناخت مذاکره
  • شنا‌خت ویژگی های مذاکره کننده
  • شناخت انواع مذاکره
  • آشنایی با فرآیند مذاکره
  • آشنایی با آداب مذاکره و جلسه
  • شناخت فرآیند تصمیم سازی در ذهن انسان
  • شناخت تکنیک های تعامل و گوش دادن فعال
  • آشنایی با فرآیند های متقاعد سازی
  • آشنایی با فرآیند های مدیریت تضاد
  • تله های مذاکره
  • خطاهای مذاکره
  • مواجهه با دروغ
  • بستن و نهایی سازی مذاکره
 • فن بیان:
  • آشنایی با اهداف سخنرانی
  • شناخت فرآیند برنامه ریزی سخنرانی
  • تکنیک های آمادگی برای ارایه سخنرانی
  • شناخت المان های تاثیر گذاری بر مخاطب
  • شنا‌خت فرآیند و ابعاد انتقال پیام
  • شناخت ساختار سخنرانی
  • شناخت فنون بیان و زبان بدن
  • صدا سازی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام


ویدیوهای مرتبط با دوره‌های مهارتی

 

ویدیو آموزشی چطور یک رزومه کاری موثر بنویسیم؟

ویدیو آموزشی چطور مذاکره کنیم

ویدیو آموزشی چطور آداب و معاشرا کاری داشته باشیم

ویدیو راهکارهای حل مساله و تعارض