استان فارس


مدیریت: مهدی حسن زاده

آدرس: شیراز، بلوار معالی آباد، نبش خیابان دنا، مجتمع هرم نور، طبقه دوم

تلفن: 07136384485 و 07191008840

ایمیل: edu@systemgroup.net

موسسات آموزشی

موسسه آموزش عالی زند شیراز

موسسه آموزش عالی زند شیراز


نشانی: بلوار امیرکبیر، بعد از چهارراه ریشمک، صد متر مانده به برج صنعت

تلفن: 07138385750

 

 

دانشگاه‌ها

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز


نشانی: شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز

تلفن:07136134000

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز


نشانی: شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۲۱۲۸

 

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانشگاه خلیج فارس بوشهر


نشانی: بوشهر، خیابان خلیج فارس

تلفن: 07731222271

 

دانشگاه فنی و حرفه ای الزهرا بوشهر

دانشگاه فنی و حرفه ای الزهرا بوشهر


نشانی: بوشهر، میدان قدس، خیابان رئیسعلی دلواری، روبروی فرمانداری

تلفن: 07733330428