استان فارس


مدیریت: کرامت دهقانی

آدرس: شیراز، بلوار معالی آباد، نبش خیابان دنا، مجتمع هرم نور، طبقه دوم

تلفن: ۳۶۳۸۳۲۴۰-۰۷۱

فکس: ۳۶۳۸۳۰۸۶-۰۷۱

ایمیل: frs@systemgroup.net

موسسات آموزشی

 

نمایندگی مدیریت صنعتی اقلید

نمایندگی مدیریت صنعتی اقلید


نشانی: شهرستان اقلید

تلفن: 07144526141

 

آموزشگاه پارس(صنعت و معدن و تجارت)

آموزشگاه پارس(صنعت و معدن و تجارت)


نشانی: فیروزآباد، میدان امام، طبقه فوقانی نان فانتزی گندمک

تلفن: 07138723812

 

نمایندگی مدیریت صنعتی فسا

نمایندگی مدیریت صنعتی فسا


نشانی: شهرستان فسا

تلفن: 07153337484