بودجه ریزی قسمت مهمی از فرآیند برنامه‌ریزی در یک سازمان محسوب می‌شود و یک راهنمای مفید برای دستیابی به برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت سازمان است. در دوره بودجه ریزی در اکسل ویژه شرکت‌ها علاوه بر مباحث و مفاهیم تئوری این حوزه مطالب به صورت عملی نیز آموزش داده خواهد شد.

آنچه در دوره آموزش بودجه ریزی در اکسل فراخواهید گرفت:

 • بودجه فروش
 • بودجه موجودی‌ها
 • بودجه تولید
 • بودجه مصرف
 • بودجه خرید
 • بودجه هزینه‌ها:
  • دستمزد
  • سربار
  • عملیاتی
  • سایر
 • صورت سود و زیان بودجه‌ای
  • پیش بینی دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • بودجه تهیه صورت جریان وجه نقد
 • بودجه مالی
 • بودجه سرمایه‌ای
 • بودجه تهیه صورت وضعیت مالی
 • تحلیل انحرافات هزینه‌ها
 • تحلیل انحرافات بودجه فروش

 

 

بودجه ریزی ویژه شرکت ها


جزئیات

مدرس دورهیحیی شیری
مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین12,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین30 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789