برگزاری کارگاه عملیات پایان سال دوره بهای تمام شده راهکاران

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم کارگاه عملیات پایان سال دوره بهای تمام شده راهکاران را برگزار میکند: این دوره در تاریخ ۲۱و ۲۲ دی ماه در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ الی ۱۶ در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم و به مدت ۱۶ ساعت برگزار میشود. سیلابس دوره شامل موارد زیر … ادامه