استان قزوین


مدیریت: مسعود صادق پور

آدرس: قزوین،خیابان توحید، نبش کوچه یگانگی، پلاک 11، ساختمان همکاران سیستم

تلفن: 91008840-028

ایمیل: edu@systemgroup.net

موسسات آموزشی

 

دانشگاه‌ها

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین


نشانی: قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی

تلفن: 02833780021