اهداف دوره:

 • آشنایی با علم داده و یادگیری ماشینی
 • آشنایی با منطق فازی، تحلیل‌های آینده‌نگر و الگوریتم‌های تکاملی
 • انواع ساختارهای داده مهم در حوزه علم داده
 • مروری بر روش‌های ترسیم و ویرایش نمودارها
 • پیش پردازش و پالایش داده‌ها

سیلابس دوره:

 • آشنایی با علم داده و یادگیری ماشینی
 • طبقه‌بندی‌ها و الگوریتم‌های علم داده
 • آشنایی با منطق فازی، تحلیل‌های آینده‌نگر و الگوریتم‌های تکاملی
 • آشنایی با بسته‌ها / کتابخانه‌های مهم در علم داده و یادگیری ماشینی
 • آشنایی با آرایه‌ها و ماتریس‌ها
 • انواع ساختارهای داده مهم در حوزه علم داده
 • مروری بر روش‌های ترسیم و ویرایش نمودارها
 • مروری بر مباحث مقدماتی آماری
 • پیش پردازش و پالایش داده‌ها
 • آشنایی با مفهوم و کاربرد کاهش ابعاد داده
 • پیاده‌سازی انواع رگرسیون و کاربردهای آن
 • پیاده‌سازی روش‌های یادگیری نظارت شده و اعتبارسنجی آن
 • پیاده‌سازی روش‌های یادگیری بدون نظارت و اعتبارسنجی آن
 • مرور مقدماتی بر روش‌های فراابتکاری و الگوریتم‌های تکاملی

 

 

معرفی دوره علم داده و یادگیری ماشینی در پایتون:من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789