اهداف دوره:

  • کوئری نویسی پیشرفته
  • طراحی و توسعه پایگاه داده
  • توسعه اشیا برنامه‌نویسی
  • مدیریت همزمانی در پایگاه داده

 

سیلابس دوره SQL پیشرفته:

  • آشنایی با انواع ایندکس
  • مدیریت خطا و تراکنش‌ها
  • Trigger
  • File Table
  • کوئری بر JSON و XML

بیشتر بدانید

معرفی دوره SQL SERVER پیشرفته:من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789