حسابرسی بیمه‌ای، به بررسی تمام اسناد و مدارک برای ارزیابی حساب‌های هزینه‌ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزینه‌های صورت گرفته شده توسط شرکت، می‌پردازد.

 

آنچه در دوره حسابرسی بیمه‌ای فرا خواهید گرفت:

  • وظایف کارفرمایان در ارتباط با تامین اجتماعی
  • آشنایی با مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی
  • آشنایی با حساب و سرفصل‌های حسابداری مرتبط با تامین اجتماعی
  • کاربرگ حسابرسی در تامین اجتماعی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم
  • چگونگی رسیدگی توسط حسابرسان تامین اجتماعی و آشنایی با مقررات قبل از بهمن 94 و بعد از آن
  • آشنایی با اهم بخشنامه‌های حوزه کسب و کار
  • آشنایی با هیئت‌های تامین اجتماعی و اعتراض پس از هیئت تجدید نظر
  • آشنایی با چگونگی تنظیم لوایح و دفاع در هیئت‌ها
دوره آموش حسابرسی بیمه ای

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 3,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین ۶ساعت
تجربه موفق شرکت در دوره حسابرسی بیمه ای

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789