حسابرسی بیمه‌ای، به بررسی تمام اسناد و مدارک برای ارزیابی حساب‌های هزینه‌ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزینه‌های صورت گرفته شده توسط شرکت، می‌پردازد.

 

آنچه در دوره حسابرسی بیمه‌ای فرا خواهید گرفت:

  • وظایف کارفرمایان در ارتباط با تامین اجتماعی
  • آشنایی با مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی
  • آشنایی با حساب و سرفصل‌های حسابداری مرتبط با تامین اجتماعی
  • کاربرگ حسابرسی در تامین اجتماعی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم
  • چگونگی رسیدگی توسط حسابرسان تامین اجتماعی و آشنایی با مقررات قبل از بهمن 94 و بعد از آن
  • آشنایی با اهم بخشنامه‌های حوزه کسب و کار
  • آشنایی با هیئت‌های تامین اجتماعی و اعتراض پس از هیئت تجدید نظر
  • آشنایی با چگونگی تنظیم لوایح و دفاع در هیئت‌ها
حسابرسی بیمه‌ای

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین۱,5۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره آنلاین۶ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789