با بهره‌گیری از نرم‌افزار دریافت و پرداخت راهکاران همکاران سیستم به عنوان کارشناس حسابدار یک سازمان قادر خواهید بود از وضعیت نقدینگی خود در لحظه مطلع شوید و اطلاعات جامع و به‌ موقعی جهت پیش‌بینی وضعیت نقدینگی سازمان و تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی را در دسترس داشته باشید. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم این دوره آموزشی را با شرایطی ویژه برای دانشجویان برگزار می‌نماید.

 

آنچه در دوره آموزشی دریافت و پرداخت راهکاران ویژه دانشجویان فرا خواهید گرفت:

 • فرایند دریافت (رسید دریافت، دریافت نوع اعلامیه واریز و وجه نقد، فرایند دریافت چک، فرایند دریافت و تسویه سفته، درخواست دریافت،
  امکانات تکمیلی رسید دریافت)
 • فرایند پرداخت (انواع وضعیت‌های اعلامیه پرداخت، فرایند پرداخت چک، تغییر مدت اسناد پرداختی، امکانات تکمیلی عملیات پرداخت)
 • صدور سند حسابداری
 • عملیات تنخواه‌داری
 • مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتنی
 • فرایند استرداد اسناد دریافتی و پرداختی
 • صورت مغایرت بانکی
 • حسابداری ضمانت‌نامه‌ها و تضامین
 • جریان وجوه نقد
 • گزارشات
دوره دریافت و پرداخت ویژه دانشجویان


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789