• دریافت و مرور مدارک
 • درصورت تایید،صدور مجوز
 • بازدید از محل و تکمیل مدارک
 • تنظیم قرارداد
 • اساسنامه شرکت (کپی برابر اصل)
 • روزنامه رسمی (کپی برابر اصل)
 • مجوز تاسیس (کپی برابر اصل)
 • کپی مجوزهای آموزش دارای حداقل 2 سال اعتبار
 • کپی اجاره نامه یا سند مالکیت به نام موسسه یا یکی از اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء با تاریخ اعتبار
 • کپی برابر اصل پشت و روی کارت ملی مدیرعامل
 • کپی برابر اصل کارت پایان خدمت مدیرعامل(آقایان)
 • کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل
 • عکس پرسنلی مدیرعامل 2 قطعه
 • برگه عدم سوء پیشینه مدیرعامل
 • کروکی دقیق محل نمایندگی
 • ارائه عکس واضح از محیط داخلی و نمای بیرونی آموزشگاه
 • سرور با مشخصات زیر حداقل با 10 کلاینت همزمان:
   • RAM حداقل 4 گیگابایت
   • CPU حداقل دو هسته ای
 • شبکه پایدار بین کلاینت ها و سرور
 • سالم بودن تجهیزات شامل مانیتور، ماوس و کیبورد هر سیستم
 • عضویت کلاینت ها و سرور در شبکه داخلی نمایندگی
 • نصب آنتی ویروس به روز مورد تایید موسسه بر روی سرور و همه کلاینت ها
 • غیرفعال کردن نرم افزارهایی از قبیل Freeze بر روی کلاینت ها پیش از نصب نسخه آموزش
 • فارسی بودن Regional Language و Advanced بر روی ویندوز کلاینت ها
 • در صورت افزایش تعداد کلاینت ها، مشخصات سرور نیز بنا به تشخیص کارشناس فنی همکارن سیستم تغییر خواهد کرد.
 • با توجه به قفل ارائه شده جهت آموزش، هرگونه تغییر در مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سرور مستلزم هماهنگی قبلی با موسسه است.

 

 • نمونه: 09123456789
 • نمونه: 02183382599