آموزش الکترونیکی مفاهیم مالی منتشر شد

دوره آموزش الکترونیکی مفاهیم مالی

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به اطلاع می‌رساند آموزش‌ الکترونیکی مفاهیم مالی که توسط آقای محمدجواد حسینی به مدت 5 ساعت و در 13 فصل تدریس شده، منتشر شد.

برگزاری دوره‌های مجازی ویژه مشتریان

به اطلاع می‌رساند، موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم مجموعه دوره‌های تکمیلی را با هدف آموزش مهمترین مباحث نرم‌افزارهای راهکاران و آخرین تغییرات آنها، برنامه‌ریزی نموده است.