برگزاری دوره ویژه مالیاتی

دوره ویژه مالیاتی

موسسه آموزش همکاران سیستم در نظر دارد دوره آموزش “تکالیف قانونی با تاکید بر تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی” را به صورت آنلاین برگزار نماید.