بسته‌های کارگاه‌های آموزشی مالی آنلاین به شرح زیر است:

بسته مالیاتی:

  • اظهارنامه مالیاتی
  • خرید و فروش فصلی
  • مالیات بر ارزش افزوده
  • آیین دادرسی مالیاتی

 

بسته تهیه و تحلیل صورت‌های مالی:

  • تهیه صورت‌های مالی
  • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

 

بسته تهیه و تحلیل صورت‌های مالی:

  • حسابرسی بیمه‌ای
  • حسابرسی داخلیمن را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789