ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری
ارائه دهنده دوره های آموزشی نرم افزاری

پوشش مناسب فرایندهای عملیاتی فروش در شرکت‌ها، مستلزم آشنایی با سیستم فروش و نحوه ارتباط آن با سایر سیستم‌های یکپارچه می‌باشد. در این دوره، شرکت‌کنندگان با سناریوهای مختلف فروش و کنترل آن‌ها، عملیات حسابداری، محاسبات پورسانت و گزارشات سیستم آشنا خواهند شد تا بتوانند آن‌ها را به عنوان یک ابزار کارآمد برای اجرای مناسب سیاست‌های فروش مورد استفاده قرار دهند.

 • مطالعه این دوره را به دانشجویان و کارشناسان حوزه های لجستیک و بازرگانی توصیه می‌کنیم.

آنچه در دوره فروش فرا خواهید گرفت:

 • اطلاعات پایه
 • ساختار فروش(مرکز فروش، نحوه فروش، مکان تحویل، عوامل فروش، پارامترهای زمان پیگیری، واسط فروش، اطلاعات ثابت اسناد)
 • عملیات فروش(اسناد فروش و رویه‌های فروش)
 • اسناد برگشت از فروش و رویه‌های آن
 • عملیات فروش(رویه‌های اتوماتیک اسناد فروش)
 • حسابداری فروش و نحوه صدور اسناد مالی فروش
 • صدور سند حسابداری فروش
 • گزارشات سیستم

جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری ۲۴ ساعت
پیشنیاز

درخواست شركت در دوره حضوری


 • نمونه: 02183382599
 • نمونه: 09123456789